ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        


UnikkausivutAllaKutik omanga IKkaumajammik Suliangujuk

............................................


Aulatsinik

PiusituKait amma Asianguvallianik aulatauvuk maggonut timiKutennut, atunik atjigengujumik kiggatuttiKatlutik Nunatsiavuttikunit amma ilisimallagijunut ikajuttigejunut.Tânna Aulatsijet AngajukKauKatigengitut kamallagiKattajut aulatauKattajunut amma kenaujaliginimmut pitjutiKajunut takujaugajakKongitunut, taikkuali Suliamut Aulatauningit katimajet tunitsiKattatillugit namut aigiamut tâkkununga Kaujisattilagijinnut amma suliaKattinginnut, KimigguKattajut immigojunut Kaujisattaujut suliangujunut angittaunitsanginnut, amma ikajuKattajut pannaigutiliugiamut piniannisanik, tusagatsanik amma sanajaugialinnut. Tânna Sulianut Aulatsijet katimajingit tungavinga âkKitausimajuk kiggatuttiKaniammata ilonnainut Nunatsiavut nunanginnit, inosuttunut amma InutuKannut, amma Kanuittutuinnanik KaujisagumaKattajunut.

Ilagiallugu aulatsigiamut tungavingita âkKitausimanninga, PiusituKait amma Asianguvalliajut kantrâkkititsisimajut tâkkununga Inuit Qaujisarvingat (Inuit Knowledge Centre) iningani Inuit Tapiriit Kanatami sakKititsigiamut talimmi-takitigijumik Kimiggugiamut ikajuttigennimut tugâgutinginnik tikkuatuttaujunut suliatsaup sitontinginnut.

Tânna mânnaluatsiak ilagegutilet tâkkununga PiusituKait amma Asianguvalliajunut aulatsijet timiKutinginnik ilautitsivuk:


AngajukKaunet AngajukKauKatigengit

Atittâviligiji, Nunatsiavut kavamangaIsabella Pain
Atittâviligiji, Memorial IlinniavitsuangaNeil Bose
Nunalinnut kiggatutti, Nunatsiavut
Ilinniavitsuami kiggatutti, Memorial Lisa Rankin
Nenitsijik Andrea Quigley

Suliamut Aulatsijet katimajingit

ItsivautauKataujuk, Memorial Lisa Rankin
ItsivautauKataujuk, NunatsiavutBelinda Webb
NenitsijikAndrea Quigley
Ilaliugutilet Andrea Procter (Memorial, St. John's)
Valeri Pilgrim (Nunatsiavut, St. John's)
Michelle Davies (Memorial, Nain)
Silpa Suarak (Nunatsiavut, Nain)
Hans Rollmann (Memorial, St. John's)
Don Dicker, Sr (Nunatsiavut, Nain)
Jim Goudie (Nunatsiavut, KipukKak)
Heather Igloliorte (Concordia, Montreal)
Amy Prouty (Concordia, Montreal)
Jessica Winters (Nunatsiavut, Makkovik)
Beverly Hunter (Nunatsiavut, Hopedale)
Inez Shiwak (Nunatsiavut, Rigolet)

Staff

Kaujisattilagijik Lisa Rankin
Suliamut Aulatsijik Andrea Quigley
Inulimânut Tusagatsaligijet AulatsijingaAndréanne Couture