ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
    

Suliangujut

........................................................................................

Inuktitut UKâlausinginnut AllaKutik

Kaujisattek: Alana Johns, Rita Andersen amma Sybella Tuglavina

Tânna suliangujuk pivalliatitsijuk Inuktitut uKâlausinginnut allaKutimmik atuttauKattatunik Kaut tamât inosingani piusigiKattatanginni Labradorimiut Inuit. Tapvani tugâgutigijaujuk sakKititsigiamut malittaugunnatunik uKausinik ammalu uKâlausinik atugatsautillugit Inunnut ilivalliagiamut uKausituKammik. Tainna uKâlausinut allaKutik, adjigigalagaluattanga allaKutinut atuttauKattatunut ingiggadlutik tukisiangitangita Kaningitumi nunalinnut, ilingattitauluattuk Labradorimiut Inuit piusigiKattatanginnut inosingani, pitaKatillugit ilikKusimmi atuttauKattatunik, atuluattunut uKâlausigijauKattatunut ammalu uKausinnut. Mânnaulittumi Labradorimiut Inuktitut ulinnaisigutiKagalualittilugit, tânna sivullipaulâttuk uKâlausittaKalluni allaKutiliuttaugiamut ilingatillugu taikkununga KanuttogutiKajunut tapvainak atusongugumajunut uKausituKammik atuttauvigijanginni.

Tânna allaKutik pivalliatitaujuk Nainimi InutuKaujumut amma uKausituKammik-tigumiajumut Rita Andersen, Nunatsiavut UKausituKaliginimmut Suliangujumik Aulatsijiujumut Sybella Tuglavina, amma Ilinniavitsuami Torontomi UKausituKaliginimmut Ilisimallagittuk Alana Johns. Tainna allaKutik tikititsiviuKattalâttuk tunijausimajunik ilonnanginnit tallimanit nunalituKaujunit Nunatsiavuttimi. Sivunitsami ilagiattaulâttuk tânna suliangujuk sakKititsilutik nipiliuttausimajumik uKatsiasongugiamut malittausonguKattagajattumik ilangautillugu tâtsuma allaKutiup.

Suliangujut