ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        

Suliangujut

........................................................................................

AtuliaKittitaugutingit NunaKakKâsimajut Namminik-kavamagijanginnik Canadami: Ilinniatitaugutet pisimajut Nunatsiavuttimit

Kaujisattek: Christophet Alcantara, Graham White
Contact email: CALCANTA@UWO.CA, GWHITE@CHASS.UTORONTO.CA
Links: Chris Alcantara

Tânna suliangujuk Kaujisattauninganut kavamaliginimmut Kanuilingannigijanga Nunatsiavummiut Inuit kavamanga, ammalu Kanuk angiKatigegutigijausimajut taitsumani atittâtauniammat nunamik satusaigutiKanimmut angiKatigegutik kajusittitauKattalimmangâta ullumi, senanit jârinit akuniunitsaulittilugu sivungani atittâtaulaummatanit.

Nunatsiavut kavamaugusiKajuk adjiungitumik ilusiKajuk kajusittitausimanninganut ilingatillugu tamainnut Kallunângajut amma Inuit silagijanganut, tâtsumani Kaujisanniujumi kamagijaulâttuk Kanuk taimâk akulligettitaunikkut aulataugusiKammangât, Kanullu ilusituKammi Inuit Kaujimannigijangit atuttauKatauKattamangâta aulatsiutinni.

Tamatsuminga Kaujisanniujumi kamalâttut Kanuk Nunatsiavummi ilonnâgut nunamik satusainnimut angiKatigegutigijausimajut akungani Labradorimiut Inuit amma federallet, prâvinsiulu kavamâgita ingiggalimmangâta mânnaulittumi, ammalu kinakkut kamajutsaumangâta kamatsianiKagiamut ilonnâgut kajusittitaugiaKanninganut ullumiulittumi angiKatigegutigijauKattatutitut. Tânna Kaujisanniujuk kamalâttuk Kanuk adjiutimmangâta Nunatsiavut piusigiKattatangit ukunani ilusituKaujumi Kaujimannigijaujunut amma kiugutigijaugialinnut amma sakKijâttumettitaugialinnut maligatsagijangit asinginnut Inunnut ammalu NunaKakKâsimajut nunalinginnut.

Suliangujut